صفحه اصلی

مدیریت کارمندان آیین نامه کمیته طرحهای عمرانی تصاویر در باره ما

.

 

کارکنان مدیریت امور ساختمان و تاسیسات ( به ترتیب حروف الفبا )

 

نام :
نام خانوادگی
:   آستانه
سمت :  
تلفن :

فاکس : 66164480
وب سایت :
http://sharif.ir/~sakhteman
پست الکترونیک :
 


نام :
نام خانوادگی
:  باقری

سمت :  
تلفن :

فاکس : 66164480
وب سایت :
http://sharif.ir/~sakhteman
پست الکترونیک :
 


نام :
نام خانوادگی
:  سراج

سمت :  
تلفن :

فاکس : 66164480
وب سایت :
http://sharif.ir/~sakhteman
پست الکترونیک :
 


نام :
نام خانوادگی
:   نعمایی

سمت :  
تلفن :

فاکس : 66164480
وب سایت :
http://sharif.ir/~sakhteman
پست الکترونیک :
 


مدیریت امور ساختمان و تاسیسات دانشگاه صنعتی شریف

 

 

مدیریت ساختمان و تاسیسات: تلفن : 66164480
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران