صفحه اصلی

مدیریت کارمندان آیین نامه کمیته طرحهای عمرانی تصاویر در باره ما
مدیریت ساختمان وتاسیسات دانشگاه
مدیریت ساختمان وتاسیسات دانشگاه در راستای تحقق اهداف و سياست های توسعه دانشگاه صنعتی شریف و با هدف توسعه فضاهای آموزشی و کمک آموزشی و تامين سرانه های لازم و نگهداری ابنیه و تاسیسات موجود آن در چهارچوب سند چشم انداز و طرح ساماندهی دانشگاه فعاليت می نمايد

شرح وظایف

  • نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي عمراني دانشگاه
  • رسيدگي به وضعيت پيمانكاران و مشاوران
  • اجراي طرح‌هاي اماني مورد نياز دانشگاه
  • جمع‌آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح‌هاي عمراني
  • برنامه‌ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌هاي عمراني
  • نظارت بر تعميرات اساسي و نگهداري تاسیسات وساختمان‌هاي دانشگاه
  • راهبری طرح توسعه و ساماندهی دانشگاه
  • عقد قرارداد با مهندسان مشاور و پيمانكاران براي اجراي طرح‌هاي عمراني
  • بررسي و تصويب نقشه‌ طرح‌هاي عمراني
  • تهيه ی گزارش فنی از فعاليت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه.

 

چشم انداز و ماموریت

 

 چشم انداز: تحقق اهداف توسعه ای دانشگاه در چارچوب سند چشم انداز دانشگاه صنعتی شریف بعنوان دانشگاه پیشتاز ایرانی اسلامی و ممتاز فنی مهندسی در مقیاس ملی و جهانی

 

ماموریت: تامین فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و خدماتی - رفاهی جهت ایجاد بستر مطلوب مورد نیاز آموزش و پژوهش

 

 

 


 

  تاریخچه طرح توسعه

 

طرح توسعه دانشگاه صنعتی شریف بمنظور رفع محدودیتهای فضای کالبدی دانشگاه در سال 1372 آغاز و در سال 1377 به تصویت کمیسیون مربوطه رسید. و از آن تاریخ دردوره های 5 ساله طرح مورد نظر همواره اصلاح و تمدید شده است. در طی سنوات گذشته بخش عمده املاک واقع در محدوده طرح تملک شده و در صورت تامین اعتبار لازم ما بقی املاک نیز خریداری خواهد شد.در صورت اتمام طرح توسعه مساحت پردیس مرکزی دانشگاه به حدود 20 هکتار افزایش خواهد یافت 

 

پروژه های در حال اجرا

پروژه دانشکده مهندسی مکانیک

پروژه دانشکده مهندسی هوافضا و پژوهشکده فضا

پروژه ساختمان کلاسهای آموزشی

پروژه خوابگاه دختران شهید صادقی

طرح توسعه دانشکده علوم ریاضی

پروژه های در دست مطالعه و طراحی

پروژه احداث پردیس پژوهش و فن آوری

 پروژه توسعه دانشکده مهندسی  و علم مواد

پروژه توسعه دانشکده مهندسی عمران

 پروژه احداث پژوهشکده شهید رضایی

پروژه های خاتمه یافته

دانشکده مهندسی انرژی

دانشکده مهندسی کامپیوتر و توسعه

مهندسی شیمی و نفت

پزوهشکده علوم و فن آوری انرژی

احداث طبقات فوقانی دانشکده مدیریت و اقتصاد

طرح توسعه مسجد دانشگاه

 

مدیریت ساختمان و تاسیسات: تلفن : 66164480
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران