صفحه اصلی

مدیریت کارمندان آیین نامه کمیته طرحهای عمرانی تصاویر در باره ما
 

 

تهران، خيابان آزادیدانشگاه صنعتی شريفساختمان معاونت توسعه و مدیریت منابع
 طبقه سوم - مدیریت  ساختمان و تاسیسات

صندوق پستی : 8639-11365
 
تلفن :
 66036095 - 66005218 - 66164480
دورنگار  : 66164480

وب سایت :
http://sharif.ir/~sakhteman
پست الکترونیک : sakhteman@sharif.ir
 مدیریت ساختمان و تاسیسات: تلفن : 66164480
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران