صفحه اصلی

مدیریت کارمندان آیین نامه کمیته طرحهای عمرانی تصاویر در باره ما

.

 

 مدیریت ساختمان و تاسیسات

 

نام و نام خانوادگی :آقای دکتر عباس رجبی
سمت :   مدیر ساختمان و تاسیسات
تلفن :
 66036095 - 66005218 - 66164480
دورنگار : 66164480
 

مدیریت ساختمان و تاسیسات دانشگاه صنعتی شریف

 


 
 

مدیریت ساختمان و تاسیسات: تلفن : 66164480
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.ir ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران