دروس ارائه شده در ترم جاری
  • با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده در نیم‌سال جاری در حال ماموریت بوده و درسی ارائه نکرده‌ام
    • گروه7
ارائه ایده و ایجاد ارتباط میان طراح و سازنده یکی از مراحل اصلی فرایند طراحی است. طراحی مهندسی نیز به عنوان یکی از انواع طراحی از این قاعده مستثنی نیست. لذا جهت ایجاد ارتباط میان طراح (مهندس) و سازنده، زبانی ایجاد شده به نام نقشه کشی صنعتی. این زبان نیز چونان هر زبان دیگری دارای قواعدی است که در دروس نقشه کشی صنعتی آموزش داده می شود. نقشه های صنعتی مملو از نماهای دو بعدی اشیاء و مجموعه ها می باشد، لذا یکی از مهمترین نیازمندی های نقشه کشی و نقشه خوانی عبارت است از توانایی تجسم. پرورش این قابلیت ذهنی مهمترین مأموریت درس نقشه کشی صنعتی 1 به عنوان اولین درس این حوزه است. بدیهی است که پرورش این قابلیت انحصاراً در نقشه کشی صنعتی کاربرد نداشته، با تقویت بخش مهمی از قدرت ادراکی موجب باز شدن ذهن فرد می گردد.
حوزه های مختلف مهندسی با موضوعات و مسائل متفاوتی روبرو هستند. این تفاوت ها موجب تنوع روش ها و ابزارهای حل مسئله می شود. لذا دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی جهت انجام برخی وظایف تحصیلی و کاری پیش روی خود نیازمند کسب مهارت های عملی می باشند که در دروس پایه ای و نظری به آن ها کمتر پرداخته می شود. یکی از این مهارت ها تسلط بر نقشه کشی، مدل سازی و تحلیل کامپیوتری توسط ابزارهای پرکاربرد در رشته مربوطه است. هدف از ارائه درس "آز نقشه هوافضا" آشنا کردن دانشجویان این رشته با نرم افزارهای مدلسازی و تحلیل، با تمرکز بر مسائل و مدل های مربوط به رشته مهندسی هوافضا می باشد.
در این بخش می توانید نمرات مربوط به گروه 7 را مشاهده نمایید.
در این بخش می توانید نمرات مربوط به گروه 5 را مشاهده نمایید.
در این بخش می توانید نمرات مربوط به گروه 9 را مشاهده نمایید.
در این بخش می توانید نمرات مربوط به گروه 12 را مشاهده نمایید.
در این بخش می توانید نمرات مربوط به گروه 13 را مشاهده نمایید.