علیرضا جهانتیغ پاک دانش‌آموخته "مهندسی مکانیک" و "مدیریت" دانشگاه صنعتی شریف هستم و هم اکنون به عنوان عضو هیئت علمی و رییس مرکز گرافیک مهندسی این دانشگاه فعالیت می‌نمایم.
هزار بیت سرودم که قصه سر نرسد
که داستان شما آخرش به "سر" نرسد...
زبان حال شما را توان گفتن نیست
زبان و حال ندارد سری که بر تن نیست ...
برنامه هفتگی ترم اول 93/94
شنبه امور پژوهشی
یک شنبه نقشه‌کشی صنعتی 1
دوشنبه امور اجرایی محول نقشه‌کشی صنعتی 1
سه شنبه نقشه‌کشی صنعتی 1
چهار شنبه جلسات (دانشگاه، بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم)