برگشت به صفحه اصلی

1- Civil professors pictures

2- some friends pictures
3- ACM Images
4- happy new year
5- fortieth-new-pictures
6- fortieth-old-pictures
7- Civil professors pictures
8- torkian
9- Mr. Jafarian: Please see the attached. It is very funny! (Turn on your speakers.)
10- Ms. Hastieh (Power point file)

11- Dr. Kermanshah

12- Dr. Kargarnovin
13- institute@irphe.ir
Some Images (FTP SITE)
Dr. Godsi: (World in 10 years)
14- Dr. Marvasti (First_World.pps)
15- Mr. Rezaei (aircraft images)
16- Dr. Roosta Azad (What is difference?)
17- Dr. Sharbatoghli's answer to Dr. Roosta Azad
18- Dr. Bakhshi . . . . pic-1 . . . . . . pic-2
19- Dr. Ghodsi-fun
20- Dr. maleki PutDownTheGlass
21- Dr. Mahdavi Amiri
22- Dr. Ghodsi ACM
23- Dr. Boghaei
24- Persian google
25- Dr. Tabesh: Sharif in Payvand
26- Dr. Daneshi
27- Dr. Roosta(The history of Karb-bala)
28- Dr. Mehdigholi(Annual_report_1385)
29- Dr. Safaieh(dubailandiaeng)
30- Mr. Behrouz Ghassemie
31- Dr. Safaieh
32- Dr. Maleki
33- Dr. Safaieh
34- Dr. Safaieh
35- Dr. Torkian
36- Dr. Safaieh
37- Dr. Safaieh
38- Dr. Sharbatoghli
39- Prof. Ali Jafarian
40- ACM/ICPC photos
41- Anual-Report-86-10-26.doc
42- Dr.Aasaraai
43- Dr.Terpoghossian
.
.
Dr. Tabesh
. .
Ali Jafrian
Maryam Asadi
Ali Jafari
Dr. Ghodsi
M
Dr.Torkian
Dr.Mahmood Borghei
Dr.Tabesh
Dr.Meghdari
B. Ghassemie
ALUM Bulletin13
math-BSc-Prog-Final.pdf
.
.
.
Prof. Reza .... . . . pic-2 . . . pic-2 . . . pic-2
shora-iamges
tabrik-90-1     -       tabrik-90-2